Civilisation

Gå till myran du late, se hur hon gör och bliv vis. Orden är tagna ur ordspråksboken och den som skrev den boken hade onekligen hämtat mycket visdom.

Börjar man studera myrorna så inser man att de kanske är den enda kvarvarande civilisationen vi har i världen.

Människor som anser sig vara civiliserade blir allt mer egoistiska. Vi ska fram till varje pris och drar oss inte för att trampa på andra för att nå våra uppsatta mål.

Jag har läst om myrorna att de alltid samarbetar för allas bästa. När det blir trångt på myrstigarna tänker de inte att jag ska minsann fram före de andra, nej de väjer undan och lämnar plats för varandra så att effektiviteten för hela samhället blir så stor som möjligt.

Jag hörde också häromdagen att om en myra blir skadad så bär de andra hem honom till stacken och vårdar honom.

Det är inte bara arbetsglädje vi kan lära av myrorna, vi kan också lära oss empati och därmed uppnå bästa möjliga effektivitet.

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0