Livets skiftningar

Jag tittar på bilder som jag fotade på lunchpromenaden i dag och inser att de har en del att säga om åldersgrupperingar som vi är så envisa att syssla med.

Här finns alla färger från grönt till rödbrunt med i en snäv ram. Hur vacker hade bilden varit om bara en färg funnits med? Kanske okej men nog är det färgskiftningarna som skapar dynamiken.

Den gröna ungdomen, den gula medelåldern och den rödbruna ålderdomen, dessutom finns skalen av ollon med. Det säger oss att själva ollonet fallit ner på jorden, där det förmodligen gror i jord som bildats av tidigare års förmultnade löv, och bildar en ny planta nästa vår.  

Från  spädbarnsåren till ålderdomen behöver vi finnas tillsammans för att bilden och livet ska bli komplett.

Visst har vi svårt att förstå varandra ibland i en tid när utvecklingen går snabbare än vi hinner tänka men vare sig vi förstår eller inte så behöver vi varandra. Dessutom tror jag att det vi gör i det här livet påverkar generationer som kommer efter att vi lämnat in. Det innebär ansvar.

I november har jag blivit inbjuden av dotter och dotterdotter att fira en generationsweekend med dem i Köpenhamn, vi ämnar dessutom besöka svärmor som bor där. Från den yngste till den äldste av de fyra representerade generationerna blir åldersspannet åttiotre år. Ni kanske förstår att jag ser fram emot helgen med spänning.

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0