Man landar säkrast i motvind

Vi har fått en regering...som står inför stora utmaningar. Det första och största problemet de har lyft fram är klimat och miljö, vilket helt klart är ett problem att jobba med när vi ser hur vår värld förändras. Vi har missbrukat den här jordens resurser allt för länge. Det gäller att gå till botten med problemet och inte bara med symptomen. Så långt har de rätt.

Min önskan är bara att de kunde vara lika klarsynta när det gäller den andliga klimatförändringen. Under de senaste 20-30 åren har Sverige kämpat hårt för att skaka av sig sitt arv. Allt med kristna förtecken förträngs under skenet av att man inte får påverka barn och ungdomar i någon riktning. Allt ska vara så neutralt i det här landet men går det att vara neutral?

Utan riktlinjer blir det i stället vilsenheten som formar våra barn och ungdomar. De famlar runt utan att veta vilka de är alltmedan de påhejas att pröva allt, utom kristen tro, för den anses innebära lagar och regler som är farliga för mänskligheten

Problemen i skolorna växer, psykiska problem växer bland unga och man talar bara om att lägga stora resurser på att komma åt symtomen, jag har inte hört om att någon undersökning gjorts för att utröna varför ungdomar mår dåligt eller varför kriminaliteten har vuxit så lavinartat. Det kanske är så att resurserna ska sättas in på ett tidigare stadium. Har vuxenvärlden stulit barnens rätt till trygghet och normer för att försvara sin egen karriärsträvan?

Kan det vara så enkelt som att när trygga ramar bryts ner försvinner människans orienteringsförmåga.

Sverige och svenskarna har blivit som ett flygande resesällskap som  har knuffat ut piloten därför att han inte ville flyga på den höjd de önskade och envisades med att starta och landa i motvind när de bara ville  ha medvind. Pilotens tal om vikten av rätt sidvindskomposant (se inlägg från transportstyrelsen nedan) ville de inte höra talas om eftersom de inte förstod vad det innebar.

Nu flyger landet utan pilot, hur ska vi kunna landa om ingen vågar vända planet mot vinden?

Jag är inte intresserad av politik och brukar inte blanda mig i några diskussioner men det gör ont när man ser hur barn och unga vilseleds på grund av politikers "Kristofobi". 

 

 

 

 

Vindhastighet och inställda flyg

 

De faser av flygningen där vinden begränsar är vid start och landning. Då är det inte den totala vindstyrkan som begränsar, utan vindriktningen i förhållande till den rullbana som ska användas för start eller landning.

Vid start och landning räknar man fram ett värde för påverkan av sidvind, en sidvindskomposant. Den komposanten är den "del" av vinden som påverkar flygplanet vinkelrätt från sidan. Om vinden kommer rakt framifrån oavsett styrka är sidvindskomposanten 0. Om vinden kommer vinkelrätt från sidan är komposanten lika stor som vindstyrkan. Det betyder att man väljer en rullbana med riktning så nära vindriktningen som möjligt för att kunna starta och landa vid kraftig vind. Man söker så mycket rak motvind som möjligt. Om den avsedda landningsflygplatsen har landningsbanor som ligger tvärs emot vindriktningen får man välja en annan landningsplats med en mera gynnsam banriktning.

Varje flygplanstyp är godkänd för en maximal sidvindskomposant, vilket betyder att ett flygplan av en viss typ eller modell kan landa i kraftigare sidvind än ett annat.

Inför varje flygning tar piloterna del av detaljerade väderuppgifter om flygsträckan och de flygplatser som ska användas för landning och minst en alternativ landningsflygplats med "landningsbart" väder. Om man inte kan uppfylla de krav som gäller för sträcka och flygplatser, ställs flygningen in. Som passagerare upplever man detta som besvärligt och irriterande, men man borde vara tacksam mot den som tagit beslutet att inte utsätta passagerarna för fara.

 

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0