När fjärilar har konferens

I går blev jag vittne till en fjärilskonferens. Jag blev nyfiken och gick närmare, ville höra vilka frågor som var på agendan men de talade tyst.  De gestikulerade bara med sina vingar på sitt eget språk så jag förstod ingenting. Man kan väl ändå utgå ifrån att klimatfrågan och miljöförstöringen var högt prioriterade.

Utrotningshotade blommor kan man tänka var en av punkterna och så miljögifter förstås. Plast, kemikalier, tobak, hormoner och allt som sprids i deras land numera.

Konstgödsel förstod de sig inte på heller, varför använda det när det finns naturligt gödsel men det blir förstås en begränsad vara i framtiden, det förstod de. Kossor, som står för en stor del av den naturliga varan ska ju helst utrotas eftersom de fiser för mycket.

Ibland grupperade de sig i mindre grupper för att sedan återgå till en gemensam samling igen. I den samlingen var enigheten stor. De såg stråförkortning, ogräsbekämpande gifter, läkemedelsrester i dricksvattnet m.m. som stora faror men människan, med all sin "klokhet" utgjorde det absolut största hotet för deras överlevnad.

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0