Varför är flugor så detaljerade?

Jag upphör aldrig att förundras över den enorma mångfald som finns i skapelsen.

Det lär finnas 8,7 miljoner växtarter i världen och tittar man närmare så är varje liten blomma och varje litet grässtrå helt unikt. Det är inte lite fantasi som ligger bakom en sådan mångfald och varje sommar ställer blommorna upp sin skönhetskonkurrens mitt framför våra ögon. Ett fantastiskt skådespel.

 

Några som intresserar mig mindre är insekterna, där finns det 950 000 arter men forskarna oroar sig för att de blir färre och färre.

Dessa retsamma kryp lär ju behövas för att blommor och fåglar ska leva och för att ge oss frukter och bär men nog kunde de väl hålla sig till det som är deras uppgift och inte vara så efterhängsna på oskyldiga människor. I sammanhanget måste jag nog bekänna att jag och min flugsmälla är skuld till en stor del av det sjunkande insektsantalet i världen.

När jag med berått mod dödar dessa små har jag ärligt talat aldrig tittat närmare på hur de egentligen ser ut men när jag tog en närbild på en fluga insåg jag vilken fantasi som måste ligga bakom även en sådan liten skapelse.

Att vara skapare måste vara en ganska spännande profession men nog undrar man: Varför lägga ner så stor detaljrikedom på en irriterande liten fluga?

 

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0