När himlen visar sig på jorden

Vi må leva i dystra tider som kräver mycket tålamod av oss. Varje handling kräver ett avvägande om det är värt den risk man tar.

Coronadimman ligger tät över sinnen, familjerelationer och ekonomi.

Börjar man sedan tänka i vidare perspektiv, vad som ska hända när alla miljarder som regeringar utlovat har pumpats ut. Hur utbredd kommer fattigdomen att bli? Hur ska nästa generation klara av både klimatproblem och fattigdom med bristsjukdomar och annat som följd. 

Ja, börjar man tänka i de banorna kan vi nästan dra ett svart streck över hela tillvaron.

Men ibland lyser det himmelska ljuset med sådan kraft att vi kan se det både över och under oss. Det är så vi ska tänka. Dimman kan ligga tjock men det finns ljus som kan bryta ner den tjockaste, mörkaste dimma. Ljuset behöver bara något som kan vara så stilla att det kan spegla sig. Det är vi som ska absorbera ljuset och återspegla det. Vi kan bära ljuset och hoppet ut i världen och ingenting är omöjligt. Människor har tagit sig ur kriser förr, ofta med värdefulla lärdomar som har berikat. Ge inte upp! Himmel och jord kan mötas i det ljus som finns både över och under oss. Himlen vill visa sig på jorden.

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0