När den inre styrkan blottas

Det händer mycket under livets gång. Soliga dagar när allt faller på plats och man känner sig benådad med himlens alla välsignelser växer man till och utvecklas precis som när bladen fylls av klorofyll och grönskar på våren. Men himlens alla välsignelser finns kvar även de dagar när allt vi fått tas ifrån oss, när larver gnager ända in till märgen. När de gnagt bort allt det som var vår stolthet blottar sig innanmätet.

Det är då det visar sig om vi betraktat våra framgångar som gåvor och lånegods och fyllts av tacksamhet eller om vi tror oss vara oss själva nog och fylls av bitterhet när inget finns kvar.

Den som fyllt sin inre med tacksamhet kommer att vara vacker även när bara insidan finns kvar.

När vi förlorat den yttre skönheten visar sig den inre. Tacksamhet lockar alltid fram det vackraste i människan.

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0