Hemtänkt

...är sidan där jag skriver ner mina egna tänkespråk


Den som vänder kappan efter vinden når aldrig målet

°°°

Jag vet mina begränsningar men anar inte hur mycket längre jag faktiskt kan gå.

°°°

 

Sträva efter att bevara skärpan när omgivningen förvandlar sanning till luddighet.

°°°

När de guldkantade dagarna konfronteras med gråtunga moln formas det som kallas LIVET,

°°°

Tankar och ord är vingar som bär oss dit vi längtar.

°°°

Förr såg man till att få många barn så att man kunde vara säker på att bli omhändertagen på sin ålderdom. Nu ser man till att skaffa barnen många föräldrar så att man är säker på få barnen omhändertagna.

°°°

En ljus gudstro innebär att ont multiplicerat med ont kan bli gott

°°°

 

 Konstigt att jag aldrig har lärt känna mig själv fast jag har varit bekant med mig hela livet.

°°°

 

Tystnad kan tala tydligare än högtalarförstärkta ord.

°°°

 

Man måste inte ha en åsikt i allt, men man får gärna. Däremot är det inte alltid nödvändigt att basunera ut den.

 °°°

 

När vi är rädda OM varandra behöver vi inte vara rädda FÖR varandra.

°°°

 

Att få ut mycket av ingenting är den fattiges privilegium.

°°°

 

Lycklig är den som inte inbillar sig att alla andra är lyckligare. Lyckligast är den som gläds åt andras lycka.

°°°