Psaltaren 19: 1-7

Himlen förkunnar Guds härlighet,

himlavalvet vittnar om hans verk.

Dag talar till dag därom

och natt undervisar natt.

Det är inte tal, det är inte ljud

deras röster kan inte höras

men över hela jorden når de ut,

till världens ände deras ord.

Där har han rest ett tält åt solen,

den liknar en brudgum

som lämnar sin kammare,

en hjälte som gläds

åt att löpa sin bana.

Den stiger vid himlens ena ände

och når i sitt kretslopp den andra.

Ingenting är gömt för dess glöd.

 


Predikaren 12:1-7

 

Tänk på din skapare i din ungdom

innan de onda dagarna nalkas

de år som ingen glädje har att ge

Då solen och ljuset slocknar...

och månen och stjärnorna

Då regnet följs av nya moln

Det är den dag då husets väktare darrar

och de starka männen sviktar

då malerskorna slutat mala - de är för få

då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren

då dörrarna mot gatan stängs till

då ljudet från kvarnen dämpas

Stämman blir tunn som en fågels

och sångrösten mister sin klang

då man bävar för en backe

och för fasorna på vägen

Då mandelträdet lyser vitt

gräshopporna släpar sig fram

och kaprisfrukten mist sin kraft

då människan går till sitt eviga hem

och gråterskorna väntar på gatan

 

Ja innan silvertråden slits av

och guldskålen brister

kruset krossas vid källan

och brunnshjulet går i bitar

då stoftet återvänder till jorden

sitt ursprung

och livsanden återvänder till Gud

som gav den

 


Psalm 110:3

 

På heliga berg har jag fött dig

som dagg ur gryningens sköte

 


Psalm 144:4

 

Människan är som en vindfläkt

hennes levnad en flyktig skugga


 

 

 

Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden som aldrig svikit.

Därför räds vi inte om än jorden skälver

och bergen störtar i havets djup,

om än vattnen brusar och skummar

och bergen darrar vid havets uppror.

 

Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad,

som den högste har helgat till sin boning.

Därinne bor Gud, den ska aldrig falla,

den får hjälp av Gud när morgonen gryr.

 

Folken larmar, riken vacklar.

Då hörs hans röst och jorden bävar.

Herren Sebaot är med oss,

Jakobs Gud är vår borg.

 

Psaltaren 46;2-8
Job. 38:16-21

 

Har du varit framme vid havets källor eller vandrat genom de dolda djupen?

Har du skådat dödens portar, portarna till det yttersta mörkret?

Kan din tanke fatta jordens vidd?

Låt höra om du vet allt detta!

Var går vägen till ljusets hem, var är den plats där mörkret bor?

Du brukar väl föra dem till deras ort, du känner väl vägen hem till dem?

Du vet säkert, du var nog född redan då, du som levat så länge!

Job. 38:33-38

 

Förstår du himlens lagar, får du dess ordning att gälla på jorden?

Kan du ropa till molnen däruppe, så att de svarar med floder av vatten?

Kan du kalla ut blixtarna, så att de  svarar: "Till din tjänst"

Vem lade ner vishet i det fördolda, vem gav himlakropparna insikt?

Vem håller i sin vishet räkning på molnen, vem tömmer ut himlens läglar, när marken är hård som malm och klumpas i kokor?Ps. 139:7-10

Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där,

lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, 

gick jag till vila ytterst i havet,

skulle du nå mig även där

och gripa mig med din hand.

 


2 Sam. 23:4

 

När dagen gryr och solen går upp

en morgon utan moln

då spirar gräset efter regnet

i solens strålar

 

(Kung David)


Jes. 53:2

 

Som en späd planta växte han upp inför oss

som ett rotskott ur torr mark.


1 Mos. 3:8

De hörde Herren Gud 

komma vandrande i lustgården

i den svala kvällsvinden.

Då gömde sig mannen och kvinnan

bland träden.

 


Sak. 14:7   (1917 års övers.)

 

Och det blir en dag

som är ensam i sitt slag

känd av Herren

En dag då det varken

är dag eller natt

En dag då det blir ljust

när aftonen kommer


2 Petr. 1:19 (1917 års översättning)

 

Så mycket fastare står nu för oss det profetiska ordet

och ni gör väl om ni aktar på det

såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark

till dess att dagen gryr och morgonstjärnan

går upp i era hjärtan.


Jes. 40:28-31

 

Herren är en evig Gud

han har skapat hela jorden.

Han blir inte trött, han mattas inte.

Ingen pejlar djupet av hans vishet.

Han ger den trötte kraft,

den svage får ny styrka.

 

Unga män kan bli trötta och mattas,

ynglingar snava och falla,

men den som litar på Herren

får ny kraft,

de får vingar som örnar.

De springer utan att bli trötta,

vandrar utan att mattas.


 

 

 

 

1 Mos. 1:2-3

 

Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.

Gud sade: Ljus bli till! Och ljuset blev till.

 

 


 

 

Joh. 8:12

 

"Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 Jes. 40:12-15

 

Vem mäter upp havet i sin kupade hand

och himlens vidd mellan sina fingrar?

Vem häller jordens mull i ett mått,

väger bergen och höjderna på våg?

Vem kan styra Herrens tankar,

vem ger honom råd och kunskap?

 

Vem rådgör han med,

vem kan ge honom vishet

och lära honom den rätta vägen,

skänka honom kunskap

och leda honom till insikt?

 

Folken är som droppar ur ett ämbar,

som dammkorn i en vågskål.

Fjärran länder väger lätt som stoft.


Som hjorten längtar till vattenbäckar

så längtar min själ efter dig, o Gud.

Joh. 1:1-4

 

I begynnelsen fanns Ordet,

och Ordet fanns hos Gud,

och Ordet var Gud.

Det fanns i begynnelsen hos Gud.

Allt blev till genom det,

och utan det blev ingenting till

av allt som finns till.

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.

Och ljuset lyser i mörkret,

och mörkret har inte övervunnit det.

 

 


Jes. 40:3-4

 

Bana väg för Herren genom öknen,

gör en jämn väg i ödemarken

för vår Gud!

 

Alla dalar skall höjas

alla berg och höjder sänkas.

Oländig mark skall jämnas

och branter bli till slätt.

 

Herrens härlighet skall uppenbaras

och alla människor skall se det.Jes. 32:2b

De ska vara som bäckar i öknen,

som klippblockets skugga

i solpinat land.

°°°

Jes. 35:6b-7a

 

Vatten bryter fram i öknen,

bäckar i ödemarken.

Förbränt land skall bli till sjö,

törstande mark till källsprång

°°°